Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizin yaşadığı bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerilerini kazandırma amacıyla, kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması, çözüm yolları üretmesi, sağlıklı iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için profesyonel destek verilir.

Pass Teorisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmalarımızda

 • Oryantasyon ve okula uyum süreci çalışmaları
 • Psikolojik danışma
 • Bilgi toplama
 • Yönlendirme
 • İzleme ve değerlendirme
 • Bireyi tanıma
 • Çevre ve veli ile ilişkiler alanlarında çalışılmaktadır.

Pass Teorisi

Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız

 • Kendini tanıma ve ifade etme
 • Düşünce ve duygularını tanıma ve olumlu bir biçimde ifade etme
 • Sorunları fark edebilme ve çözüm yolları bulma becerileri kazandırma
 • Çevre ile anlamlı ilişkiler kurabilme
 • Sosyal becerileri geliştirme
 • Sorumluluk alabilme
 • Sosyal yaşam kurallarına uyma ve hayata hazırlanma
 • İşbirliği ve dayanışma bilinci kazanma
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varma hedefleri içeren kapsamlı çalışmalar
 • Bireysel ve Grup Danışmanlığı
 • Yetkinlik programı
 • Zenginleştirilmiş Eğitim Programı
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
 • Olumlu Davranış Geliştirme Kurulu Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Haftalık Ders Programı Hazırlama


Velilerimize yönelik çalışmalarımız

 • Aileyi tanıma çalışmaları
 • Öğrencilerimizin gelişimine ve yaşlarının özelliklerine yönelik bildirimler
 • Ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetleri
 • İletişim, aile tutumları, sorumluluk gibi konularda bilgilendirme toplantıları yer almaktadır
Rehberlik eğitimin ruhudur!